Grąžinimo taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
1. Prekių grąžinimas ir keitimas
    Jei gavę baldus pastebėjote gamyklinį ar transportavimo broką, esant galimybei atsiųskite nuotraukas mums el.paštu. Taip galėsime greičiau išspręsti kilusius nepatogumus. Visa informacija apie garantinį aptarnavimą teikiama telefonu 8 687 46533 arba el.paštu info@tavokambarys.lt
    Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
     Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
2. Baigiamosios nuostatos.
2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.